🛡

Informace o zpracování osobních údajů

Zpět

Společnost Query Digital, s.r.o., se sídlem Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1 — Staré Město, IČO 04414284 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246917 [dále jen „Společnost“] zpracovává na tomto webu osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 [dále jen „GDPR“] a novelou zákona o elektronických komunikacích ze dne 15. 9. 2021.

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být smluvní partneři Společnosti a zpracovatelé, které Společnost potřebuje k zajištění chodu webu [například dodavatelé informačních technologií].

Pokud je to nutné, osobní údaje Uživatele může Společnost poskytnout dalším subjektům, pokud to společnosti ukládají právní předpisy.

Společnost neprovádí tzv. profilování ani automatizované rozhodování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Společnost na tomto webu zpracovává osobních údaje v následujícím rozsahu.

IP adresa

Logování IP adres probíhá na straně webového serveru. Logy IP adres neumožňují jednoznačnou osobní identifikaci Uživatele.

Soubory s logy IP adres procházejí rotací a nejstarší log je pravidelně mazán v intervalu 6 měsíců.

Uživatelova práva související se zpracováním a ochranou osobních údajů